Fors Brunns Konsult

Fors Brunns Konsult AB develops software for mobil phones.