April 2009


                                                                                152 cm i mkh.                                                              Foto:  J Zetterlund 


           © Sissi Zetterlund 2013