Väggar!

Hälften av ridhusetsväggar är på plats. Nu ligger högsta växeln i för att hinna klart till invigningen i Maj. April 2007.


           © Sissi Zetterlund 2013