Spån & väggar

Spånet är äntligen på och saltat det med. Uppsättningen av plasten på väggarna är påbörjat och kommer att fortgå hela vintern. Oktober 2006.


           © Sissi Zetterlund 2013