Salt!

Sanden är inlagd och vi saltar för att inte botten ska frysa. Cecilia i saltningstagen. Oktober 2006.


           © Sissi Zetterlund 2013