Portsnickring

Bo & Cecilia i full färd med att snickra bakre portarna till ridhuset. Sommaren 2007.


           © Sissi Zetterlund 2013