Plintar 1

Plintarna mäts in. Johan (i gropen) och Bo hjälps åt. Sommaren 2006.


           © Sissi Zetterlund 2013