Inger Zetterlund höll invigningstalet

Kära svärmor Inger Zetterlund höll ett fint invigningstal för den månghövdade publiken. Didrik & Cecilia I bakgrunden


           © Sissi Zetterlund 2013